Zonnepanelen, totaal geïnstalleerd vermogen 432 kW
Zonnepanelen, totaal geïnstalleerd vermogen 432 kW
123456
EV
EV
123456
PMD
PMD
123456
Buitenlucht
Buitenlucht
123456
LED
LED
123456
LED 2
LED 2
123456

Product en Service

Bij Jermayo streven we ernaar om onze producten en services op een verantwoorde en duurzame manier aan te bieden, waarbij we zowel de wensen van onze klanten als de belangen van onze leveranciers en de samenleving in acht nemen.

We hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze klanten. Daarom houden we, in de mate van het mogelijke, rekening met hun wensen en behoeften. We luisteren actief naar hun feedback en streven ernaar om onze producten en diensten voortdurend te verbeteren om aan hun verwachtingen te voldoen. Zo hanteren we eveneens een grondige aanpak bij klachten. Elke klacht wordt zorgvuldig behandeld en ondergaat een uitgebreide oorzakenanalyse om de werkelijke oorzaak te achterhalen en te begrijpen, in plaats van alleen het symptoom te behandelen. Deze analyse stelt ons in staat om gerichte verbeteringen door te voeren en ervoor te zorgen dat vergelijkbare problemen in de toekomst worden voorkomen.

Ook het opbouwen van langdurige relaties met onze leveranciers is een prioriteit voor ons. We hechten waarde aan partnerschappen op de lange termijn en het merendeel van onze leveranciers zijn al meer dan 10 jaar met ons verbonden. Door te investeren in sterke en stabiele relaties, kunnen we samenwerken aan duurzame oplossingen, innovatie en kwaliteitsverbetering. Bij het selecteren van grondstoffen voor onze producten leggen we de nadruk op het kiezen van de beste kwaliteit. We geloven in het belang van het gebruik van hoogwaardige grondstoffen om producten van hoge kwaliteit te kunnen leveren aan onze klanten. Tegelijkertijd respecteren we de waarde van onze leveranciers en zorgen we voor eerlijke prijzen en betalingen.

We streven ernaar om zoveel mogelijk lokaal in te kopen, met name uit de Europese Unie, waaronder België en onze directe buurlanden. Dit heeft verschillende voordelen, waaronder het ondersteunen van lokale economieën, het verminderen van transportafstanden en het bevorderen van duurzame productiemethoden. Door lokaal in te kopen, kunnen we ook de ecologische voetafdruk van onze toeleveringsketen verkleinen. Zo dragen we ons steentje bij.

Operationeel (Planet)

Energie


We streven ernaar om op verantwoorde wijze met energie om te gaan en een positieve bijdrage te leveren aan het milieu:

Onze gebouwen zijn energiezuinig gebouwd. We hebben geïnvesteerd in moderne en duurzame technologieën om het energieverbruik te minimaliseren. Door middel van efficiënte isolatie, slimme verwarmingssystemen en geavanceerde verlichtingssystemen verminderen we ons energieverbruik en dragen we bij aan een lagere CO2-uitstoot.

We monitoren onze koelinstallaties zorgvuldig om ervoor te zorgen dat er geen overbodige energie wordt verspild. Door regelmatige controle en onderhoud zorgen we ervoor dat onze koelinstallaties optimaal functioneren en energiezuinig werken.

Bij Jermayo maken we gebruik van zonnepanelen om onze eigen energie op te wekken. Meer dan 30% van onze productie wordt gedekt door de energie die we zelf opwekken. Op deze manier verminderen we onze afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen en dragen we bij aan een duurzamere energievoorziening.

De overschotten van onze eigen opgewekte groene energie stellen we ter beschikking aan gezinnen, bijvoorbeeld tijdens weekends wanneer er geen productie plaatsvindt. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de opgewekte energie en bieden we een duurzaam alternatief voor huishoudelijk energieverbruik.

Als onderdeel van ons MVO-beleid hebben we laadpunten voor elektrische auto's en fietsen geïnstalleerd. We willen duurzaam vervoer stimuleren en onze medewerkers en klanten de mogelijkheid bieden om hun elektrische voertuigen op te laden tijdens hun verblijf op onze locatie. Dit draagt bij aan de bevordering van schone en milieuvriendelijke mobiliteit.

Om het energieverbruik van onze pc's te verminderen, werken ze op aparte stations die zijn geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie. Door middel van geavanceerde energiebeheersystemen en slimme stand-by modi verbruiken onze pc's individueel weinig energie. Dit helpt ons om onnodig energieverbruik te verminderen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Water


Daarnaast hechten we veel belang aan verantwoord watergebruik en nemen we maatregelen om ons waterverbruik te beperken en ons afvalwater op een milieuvriendelijke manier te behandelen.

Een van de manieren waarop we dit realiseren, is door ons personeel bewust te maken van het belang van het vermijden van overmatig gebruik van leidingwater. We moedigen onze medewerkers aan om waterbewust te handelen en alleen water te gebruiken wanneer het echt nodig is. Door middel van interne communicatie bevorderen we een duurzame watercultuur binnen onze organisatie.

Daarnaast nemen we verantwoordelijkheid voor ons afvalwater. Op onze site wordt het afvalwater dat wordt gegenereerd tijdens onze activiteiten zorgvuldig gezuiverd voordat het wordt geloosd in het stadsriool. Dit proces van waterzuivering zorgt ervoor dat eventuele verontreinigingen worden verwijderd en dat het water dat onze site verlaat, voldoet aan de geldende milieunormen. Op deze manier minimaliseren we de impact van ons afvalwater op het lokale ecosysteem en dragen we bij aan het behoud van de waterkwaliteit.

Transport


Bij Jermayo streven we ernaar om onze transportgerelateerde impact op het milieu te minimaliseren en efficiëntie te bevorderen. We hebben verschillende maatregelen genomen om duurzaam transport te stimuleren.

Om de CO2-uitstoot te verminderen, kiezen we onze bedrijfswagens zorgvuldig op basis van hun CO2-uitstoot. We geven de voorkeur aan voertuigen met een lage CO2-uitstoot, waardoor we onze ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan schonere lucht en een duurzamere mobiliteit.

Daarnaast moedigen we onze klanten actief aan om grotere bestellingen per keer te plaatsen. Door grotere bestellingen te combineren, kunnen we het aantal transportbewegingen verminderen. Dit zorgt voor een efficiënter gebruik van transportmiddelen en een lagere uitstoot van broeikasgassen.

We streven ernaar om meer grondstoffen bij eenzelfde leverancier en tegelijkertijd in grotere volumes aan te kopen. Door gezamenlijke inkoop en het bundelen van bestellingen, kunnen we transportbewegingen verminderen. Dit resulteert in minder kilometers op de weg, minder verkeerscongestie en een verlaagde milieu-impact van het transport.

Een ander initiatief dat we hebben genomen, is het intern beheren van het wassen van kledij. Door het wassen van kleding in eigen beheer te houden, elimineren we de noodzaak van extern transport voor dit specifieke doel. Dit draagt bij aan de vermindering van transportkilometers en bevordert een duurzamere bedrijfsvoering.

Bij Jermayo zijn we toegewijd aan het voortdurend verbeteren van ons transportbeleid, waarbij we streven naar een verantwoordelijke en milieuvriendelijke aanpak.

Afval


Verder streven we ernaar om afval en voedselverliezen tot een minimum te beperken en een circulaire bedrijfsvoering te bevorderen. We hebben verschillende initiatieven geïmplementeerd om duurzaam afvalbeheer te stimuleren:

We gaan verder dan de verplichte wettelijke fracties en zorgen ervoor dat er in ons bedrijf in meer dan de verplichte categorieën wordt gesorteerd. Door uitgebreidere sorteermogelijkheden te bieden, kunnen we waardevolle materialen hergebruiken, recyclen en naar de juiste verwerkingskanalen sturen. Op deze manier verminderen we de hoeveelheid afval die naar de stortplaats gaat en dragen we bij aan een efficiënter gebruik van hulpbronnen.

We zijn continu bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten die gericht zijn op het verder beperken en beter sorteren van afval. Door innovatieve technieken toe te passen, zoals het gebruik van geavanceerde sorteerapparatuur en het implementeren van interne recyclingprogramma's, streven we ernaar om afvalvermindering te optimaliseren en waardevolle materialen te hergebruiken.

Daarnaast zetten we ons in om voedselverlies zoveel mogelijk te beperken. Indien mogelijk wordt onvermijdelijk verwerkt of geschonken aan ons personeel of aan lokale voedselbanken. Op deze manier proberen we een positieve impact te hebben op de gemeenschap en tegelijkertijd voedselverspilling te verminderen.

People

"Open" is een kernwaarde die diepgeworteld in onze bedrijfscultuur zit en wordt deze toegepast in verschillende aspecten van ons MVO-beleid:

Transparantie en open communicatie vormen de basis van ons bedrijf. We streven ernaar om transparantie doorheen alle lagen te bevorderen, waarbij open communicatie als een kernwaarde wordt beschouwd. Onze werknemers worden aangemoedigd om hun stem te laten horen en ideeën voor verbetering aan te dragen. Inspraak en betrokkenheid van medewerkers zijn essentieel voor ons succes en de groei van het bedrijf.

Deze kernwaarde zorgt ook voor een open en toegankelijke sfeer binnen ons bedrijf. We hebben een open deur beleid, wat betekent dat werknemers te allen tijde bij iedereen terecht kunnen, van hun directe teamleider tot de hogere directie, als ze dat nodig achten. Dit bevordert een cultuur van vertrouwen, samenwerking en openheid. Daarnaast organiseren we minimaal jaarlijks bedrijfsactiviteiten om de samenhorigheid binnen het bedrijf te stimuleren en de onderlinge banden te versterken.

Onze directie is sterk betrokken bij het bedrijf en haar medewerkers. Ze nemen actief deel aan het bedrijfsleven en zorgen ervoor dat ze beschikbaar en benaderbaar zijn voor alle werknemers. Nieuwe werknemers worden begeleid en ondersteund, terwijl alle medewerkers de mogelijkheid hebben om extra opleiding te volgen indien gewenst of noodzakelijk.

Bij Jermayo hechten we veel belang aan de veiligheid en het welzijn van onze werknemers. Daarom beschikken we over een eigen veiligheids- en preventiedienst die waakt over de veiligheid op de werkvloer en ervoor zorgt dat alle nodige maatregelen worden genomen om een veilige werkomgeving te waarborgen.

We streven ook naar een goede work-life balans voor onze medewerkers. Dit omvat onder andere het laten werken van onze medewerkers in daguren en het beperken van overuren. Op die manier willen we ervoor zorgen dat onze werknemers voldoende tijd hebben voor ontspanning, gezinsleven en andere persoonlijke verantwoordelijkheden.

Gezondheid en welzijn zijn ook belangrijke aspecten van ons MVO-beleid. Om gezonde voeding te promoten, voorzien we fruit en soep voor ons personeel. Sinds 2023 is het ook mogelijk om een fiets te leasen. Op die manier willen we een positieve bijdrage leveren aan hun gezondheid en welzijn.